Ath choinneamh / Next meeting

Consairt: ‘Guthan an Iar’ / Concert featuring ‘Guthan an Iar’ (‘Voices of the West’)

Disathairne an treas latha deug de’n Chèitein 2017, aig 7 f

Saturday 13 May 2017, 7 pm

Anns an Eaglais Lumen/Regent Square an Lunnainn

Lumen/Regent Square Church, 88 Tavistock Place

Guthan an Iar

Tiûib as fhaisge/nearest tube: Russell Square or Kings Cross

Seo an mapa/ here is the map

Buffet

£20

Ma bhitheas sibh a’ tighinn, cuiribh fios thugainn

Please let us know if you are coming