Category Archives: Gaelic

O chionn 4 bliadhnachan rinn Alison Wilding RA da thruinnsear umha sònraichte. Chaidh iad a toirt seachad do Lumen URC mar chomharradh buidheachais airson 200 bliadhnachan seirbheisean Gàidhlig ann an Lunnainn. Rinn Alison na truinnsearan às faclan a’ Bhiòbaill agus tha rann leabhair an fhaidh Daniel anns am fear seo (Daniel 12: 3)

Alison Wilding RA made two special bronze plates 4 years ago. They were presented to Lumen URC as a token of thanksgiving for 200 years of Gaelic services in London. Alison made the plates out of words from the Bible and there is a verse from the book of Daniel on this one (Daniel 12: 3).

plate

 

Brat-greis diaspora na h-Alba

Rinn coimhearsnachdan air feadh an t-saoghal brat-grèise diaspora na h-Alba. Thèid e a thasbeanadh  san talla Westminster bho 20 Màirt gu 29 Giblein.

The Scottish diaspora tapestry was made by groups all over the world. It will be exhibited in Westminster Hall from 20 March to 29 April.

Seo cuid a’ phròiseict a rinn ballrachd eaglais Cuirt-a-Chrùin / Here is the panel made by members of Crown Court Church.

crown-court-panel-of-tapestry

Carragh-cuimhne san Garradh Naomh Seoras / Memorial Stone in St George’s Gardens

O chionn ghoirid mhothaich mi an carrag-cuimhne seo a chomharrachd daoine as arm Prionnsa Tearlaich a chaidh air muirt ann an Kennington Common 1746. Tha an carragh san Gàrradh Neamh Seorais faisg air stèisean Kings Cross agus Brunswick Square.

I recently noticed this stone in St. George’s Gardens (a few minutes walk from Kings Cross and close to Brunswick Square) commemorating men from the Manchester regiment of Prince Charles Army who were executed on Kennington Common in 1746

memorial-in-st-georges-gardens